Giao vé tận nơi miễn phí


Hà Nội: 04.3928.4888 - 0932.313.807

Hải Phòng: 031.3606.148 - 0914.927.872

Hải Dương: 0320.3509.222 - 0932.313.895

Hồ Chí Minh: 08.35.017.617 - 0932.313.806

Thái Nguyên: 0904.144.741


Hotline ngoài giờ

0932.313.893


Lịch bay Vietnam Airlines

Lịch bay Vietnam Airlines Chu Lai

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác  Hồ Chí Minh – Tam Kỳ VN8430 VN8432 09:25 14:10 11:05 15:50 Hàng ngày Thứ 6,CN  Tam Kỳ – TP Hồ Chí Minh VN8431 VN8433 11:45 16:30 13:25 18:10 Hàng ngày Thứ 6,CN  Hà Nội – Tam … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Nha Trang

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh – Nha Trang VN1350 VN1352 VN1356 VN1362 VN1364 06:05 12:20 17:10 18:30 20:40 07:00 13:15 18:05 19:25 21:35 Hàng ngày Hà Nội – Nha … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Huế

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hà Nội – Huế VN1541 VN1543 VN1545 VN1547 06:40 11:20 16:25 20:25 07:50 12:30 17:35 21:25 Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày 3,4,5,6,7 Huế – Hà … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Đà Lạt

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2012) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh - Đà Lạt VN1380 VN1382 VN1384 08:10 14:10 16:55 09:00 15:00 17:45 Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Đà Lạt - Hồ Chí … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Đồng Hới

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh – Đồng Hới VN1400 10:20 11:55 Thứ 2,3,5,7 Đồng Hới – TP Hồ Chí Minh VN1401 12:45 14:20 Thứ 2,3,5,7 Hà Nội – Đồng Hới VN1591 08:40 10:10 Thứ 3,5,6,7,CN Đồng Hới – Hà Nội VN1590 10:50 12:30 Thứ 3,5,6,7,CN Lịch bay có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cụ thể - Liên hệ … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Quy Nhơn

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh - Quy Nhơn VN1392VN1394 12:5006:10 14:1507:20 Hàng ngàyHàng ngày Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh VN1393VN1395 14:5513:10 16:1514:20 Hàng ngàyHàng ngày Hà Nội – Quy Nhơn VN1621 10:40 12:20 Thứ 2,3,5,6,7,CN Quy Nhơn – Hà Nội VN1620 08:10 09:50 Thứ 2,3,5,6,7,CN Lịch bay có thể … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Tuy Hòa

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa VN8440VN8442 13:0014:30 14:1515:45 Thứ 5,7Hàng ngày Tuy Hòa – TP Hồ Chí Minh VN8441VN8443 14:5516:25 16:1017:40 Thứ 5,7Hàng ngày Hà Nội – Tuy Hòa VN1651 07:15 08:55 Hàng ngày Tuy Hòa – Hà Nội VN1650 09:35 11:15 Hàng ngày Lịch bay có thể thay đổi tùy thuộc … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Pleiku

(Áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013 và có thể thay đổi) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh - Pleiku VN1420 VN1426 VN1428 VN1428 16:05 17:05 18:00 11:40 17:20 18:20 19:00 12:40 Hàng ngày Hàng ngày Thứ 3,5,7,CN Thứ 2,4,6 Pleiku – TP Hồ Chí Minh … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Buôn Ma Thuột

(Áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013 và có thể thay đổi) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hà Nội – Buôn Ma Thuột VN1601 06:40 08:20 Hàng ngày Buôn Ma Thuột – Hà Nội VN1600 09:10 10:50 Hàng ngày Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột VN1410 VN1414 VN1416 VN1418 06:00 17:00 18:00 19:00 07:00 18:00 19:00 20:00 Hàng … [Read more...]

Lịch bay Vietnam Airlines Đà Nẵng

(Áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013 và có thể thay đổi) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hà Nội - Đà … [Read more...]