Select Page

Lịch bay Vietnam Airlines Chu Lai

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác  Hồ Chí Minh – Tam Kỳ VN8430 VN8432 09:25 14:10 11:05 15:50 Hàng ngày Thứ 6,CN  Tam Kỳ – TP Hồ Chí Minh VN8431 VN8433 11:45 16:30 13:25 18:10 Hàng ngày...

Lịch bay Vietnam Airlines Nha Trang

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh – Nha Trang VN1350 VN1352 VN1356 VN1362 VN1364 06:05 12:20 17:10 18:30 20:40 07:00 13:15 18:05 19:25 21:35 Hàng ngày Hà Nội – Nha Trang...

Lịch bay Vietnam Airlines Huế

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hà Nội – Huế VN1541 VN1543 VN1545 VN1547 06:40 11:20 16:25 20:25 07:50 12:30 17:35 21:25 Hàng ngày...

Lịch bay Vietnam Airlines Đà Lạt

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2012) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh – Đà Lạt VN1380 VN1382 VN1384 08:10 14:10 16:55 09:00 15:00 17:45 Hàng ngày Hàng...

Lịch bay Vietnam Airlines Đồng Hới

(Lịch bay Vietnam Airlines áp dụng từ 28/10/2012 đến 30/03/2013) Chặng bay Chuyến bay Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác Hồ Chí Minh – Đồng Hới VN1400 10:20 11:55 Thứ 2,3,5,7 Đồng Hới – TP Hồ Chí Minh VN1401 12:45 14:20 Thứ 2,3,5,7 Hà Nội – Đồng Hới VN1591 08:40 10:10 Thứ...