Select Page

Vietnam Airlines khuyến mại 333000 đ

Bạn không thể đặt được vé khuyến mại 333.000đ?

Liên hệ ngay với phòng vé Hanoi Tourism nhé! Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Hãy gửi các thông tin sau về email: vemaybay@dulichhanoi.vn

  • Số điện thoại liên hệ của bạn.
  • Họ tên đầy đủ của người bay (Đối với trẻ em phải có ngày tháng năm sinh)
  • Hành trình bay.
  • Khoảng thời gian bay (do vé khuyến mại nên có thể không có ngày chính xác như bạn muốn)
  • Ngày bay ưu tiên nhất

Sau khi đặt được vé chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thực hiện thanh toán và xuất vé.

Hành trình giữa

Giá một chiều (VNĐ)

 Hà Nội – Chu Lai 333,000
 Phú Quốc – Cần Thơ 333,000
 Vinh – Buôn Ma Thuột 333,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Rạch Giá 333,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột 333,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Đà Lạt 333,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Qui Nhơn 333,000
 Đà Nẵng – Pleiku 333,000
 Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột 333,000
 Đà Nẵng – Vinh 333,000
 Đà Nẵng – Đà Lạt 333,000
 Đà Nẵng – Nha Trang 333,000
 Đà Nẵng – Hải Phòng 333,000
 Hà Nội – Điện Biên 555,000
 Hà Nội – Đồng Hới 555,000
 Hà Nội – Vinh 555,000
 Hà Nội – Đà Nẵng 555,000
 Hà Nội – Huế 555,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Nha Trang 555,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Pleiku 555,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc 555,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng 555,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Huế 555,000
 Hà Nội – Qui Nhơn 666,000
 Hà Nội – Buôn Ma Thuột 666,000
 Hà Nội – Đà Lạt 666,000
 Hà Nội – Tuy Hòa 666,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Hải Phòng 666,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Vinh 666,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Thanh Hóa 666,000
 Hà Nội – Pleiku 999,000
 Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh 999,000
 Hà Nội – Nha Trang 999,000
 Hà Nội – Cần Thơ 999,000
 Hà Nội – Phú Quốc 999,000
 Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới 999,000

Vietnam Airlines khuyến mại 190000 đ

Hành trình

Giá khứ hồi (VNĐ)

Mức giá USD tương ứng

 Hà Nội – Yangon 190,000 9
 Vinh – Viêng Chăn 190,000 9
 Tp.Hồ Chí Minh – Yangon 825,000 39
  Tp.Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur 825,000 39
 Hà Nội – Kuala Lumpur 825,000 39
 Hà Nội – Singapore 825,000 39
 Tp.Hồ Chí Minh – Singapore 825,000 39
 Hà Nội – Bangkok 615,000 29
 Tp.Hồ Chí Minh – Bangkok 615,000 29
 Hà Nội – Phnôm Pênh 825,000 39
 Tp.Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh 825,000 39
 Hà Nội – Siêm Riệp 825,000 39
 Đà Nẵng – Siêm Riệp 825,000 39
 Tp.Hồ Chí Minh – Siêm Riệp 825,000 39
 Hà Nội – Viêng Chăn 825,000 39
 Hà Nội – Luong Prabang 825,000 39
 Tp.Hồ Chí Minh – Viêng Chăn 825,000 39
 Tp.Hồ Chí Minh – Luong Prabang 825,000 39
 Tp.Hồ Chí Minh – Jakarta 825,000 39
 Hà Nội – Quảng Châu 1,246,000 59
 Tp.Hồ Chí Minh – Quảng Châu 1,246,000 59
 Hà Nội – Thành Đô 1,246,000 59
 Hà Nội – Hồng Kông 2,091,000 99
 Tp.Hồ Chí Minh – Hồng Kông 1,246,000 59
 Hà Nội – Thượng Hải 2,091,000 99
 Tp.Hồ Chí Minh – Thượng Hải 2,091,000 99
 Hà Nội – Bắc Kinh 2,091,000 99
 Tp.Hồ Chí Minh – Bắc Kinh 2,091,000 99
 Hà Nội – Đài Bắc 4,203,000 199
 Hà Nội – Cao Hùng 4,203,000 199
 Tp.Hồ Chí Minh – Đài Bắc 4,203,000 199
 Tp.Hồ Chí Minh – Cao Hùng 4,203,000 199
 Hà Nội – Seoul 6,315,000 299
 Hà Nội – Pusan 6,315,000 299
 Tp.Hồ Chí Minh – Seoul 6,315,000 299
 Tp.Hồ Chí Minh – Pusan 6,315,000 299
 Đà Nẵng – Seoul 6,315,000 299
 Đà Nẵng – Pusan 6,315,000 299
 Hà Nội – Tokyo 6,315,000 299
 Hà Nội – Nagoya 6,315,000 299
 Hà Nội – Osaka 6,315,000 299
 Hà Nội – Fukuoka 6,315,000 299
 Tp.Hồ Chí Minh – Tokyo 6,315,000 299
 Tp.Hồ Chí Minh – Nagoya 6,315,000 299
 Tp.Hồ Chí Minh – Osaka 6,315,000 299
 Tp.Hồ Chí Minh – Fukuoka 6,315,000 299
 Hà Nội – Sydney 8,427,000 399
 Hà Nội – Melbourne 8,427,000 399
 Tp.Hồ Chí Minh – Sydney 8,427,000 399
 Tp.Hồ Chí Minh – Melbourne 8,427,000 399
 Hà Nội – Luân Đôn 8,427,000 399
 Tp.Hồ Chí Minh – Luân Đôn 8,427,000 399
 Hà Nội – Moscow 8,427,000 399
 Tp.Hồ Chí Minh – Moscow 8,427,000 399
 Nha Trang – Moscow 8,427,000 399
 Tp.Hồ Chí Minh – Frankfurt 8,427,000 399
 Hà Nội – Frankfurt 8,427,000 399
 Hà Nội – Paris 8,427,000 399
 Tp.Hồ Chí Minh – Paris 8,427,000 399
  • Thời gian xuất vé: 15/03/2014 – 31/03/2014
  • Thời gian khởi hành: 01/04/2014 – 31/10/2014
  • Vé có điều kiện kèm theo, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và phụ thu. Mức giá cho hành trình quốc tế tính theo VNĐ có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm xuất vé.

Bình luận bài viết

bài bình luận